Kiedy stosować karty coachingowe - narzędzie do pracy z metaforą?


Jeśli spojrzymy na człowieka holistycznie widzimy istotę przepełnioną emocjami, uwikłaną we własną historię, podatną na wpływ otoczenia, choć oczywiście również zdolną do logicznej analizy czy intelektualnej refleksji.

W tym ujęciu, jeśli chcemy mieć realny wpływ na postawy i zachowania, nie możemy pozostać tylko na poziomie intelektu, jest on zdecydowanie niewystarczający. 

Potrzebujemy metod, które odwołają się do emocji, osobistego doświadczenia i kreatywności.

Taką metodą jest metafora i narzędzia na niej się opierające, a więc karty coachingowe.Jeśli wolisz obejrzeć film zamiast czytać kliknij 👉Zastosowanie kartCo nam dają karty coachingowe:

Po pierwsze pomagają nam nawiązać głębszy kontakt z druga osobą.

Nie każdy jest w stanie rozmawiać z nowo poznaną osobą o najważniejszych dla niej rzeczach, kim jest, co czuje, jakie wyznaje wartości. Nie zawsze chce i nie zawsze umie. Jednak gdy chcemy przeprowadzić zmianę w naszym życiu takie rozmowy są często niezbędne.

Stosując karty na początku spotkania czy to indywidualnego czy grupowego łatwej jest zbudować przyjazną atmosferę i jednocześnie zrobić pomost do głębszych rozmów. W tym miejscu proponuję konkretne ćwiczenia. (Przykłady ćwiczeń znajdziecie tutaj 👉Ćwiczenia. Więcej jest ich w załączonej do kart książeczce.)


Pracując kartami łatwiej jest nam mówić o emocjach. 

Nie każdy umie je rozpoznać i nazwać. Lista emocji może być pomocna, ale nie zawsze zadziała. Metafora znacznie ułatwia to zadanie, prościej jest w ten sposób oddać jak właściwie się czujemy. Biorąc w ręce karty koncentrujemy się w tym wypadku na obrazach, które przedstawiają i poprzez wiążące się z nimi skojarzenia mówimy o emocjach nawet jeśli je nie nazywamy.


Karty coachingowe sprawdzają się zwłaszcza wtedy gdy efektem spotkania ma być dokonanie przez uczestników ważnych wyborów, oraz podejmowanie decyzji mających długotrwały wpływ, przykładowo wybór ścieżki zawodowej lub jej zmiana. Wtedy bowiem odwołujemy się do wartości, tożsamości i emocji danej osoby.

Sprawdzają się także gdy chcemy znaleźć jakieś nowe nowe rozwiązania i uruchomić naszą kreatywność. Umożliwiają wyjście ze standardowego myślenia tzw. out of box czyli wyjścia poza schemat, zmienienie perspektywy. Moim zdaniem w tym momencie sprawdzają się rożne rozkład, które proponuję np. SWOT (przykład rozkładu znajdziecie tutaj 👉 Rozkład SWOT. Więcej jest ich w załączonej do kart książeczce.)


Karty coachingowe są więc doskonałym rozwiązaniem przy wszelkiej pracy nad zmianą w tym na szkoleniach, których celem jest wpływ na postawę uczestników.

Komentarze

Popularne posty